Cherri

25 tekstów – auto­rem jest Cher­ri.

Bądz zaw­sze Sobą, a będzięsz kimś. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 10 października 2015, 20:30

Love

Człowiek poz­ba­wiony miłości ,
Jest jak kwiat na pustyni,
Człowiek szu­kajàcy miłosci,
Jest jak za­gubiony żeg­larz na morzu,
Który przedziera się przez fa­le i oceany,
Niewiedząc dokąd niewiedząc gdzie,
Wiara umac­nia , to­ruje droge,
Lecz trze­ba uważac na przestroge,
Nie [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 września 2013, 10:58

Future

I al­ways believed,
That one day I will think li­fe is not so bad,
When I am looking at you I am smiling,
When I am thin­king about you I am shouting,
In­si­de My mind,
To make [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 27 września 2013, 22:43

Wiersz do Kasi

Wiele Imion is­tnieje na tym świecie,
Ja o jed­nym chce dzis pi­sać wiecie,
Pew­na dusza ser­ce czyste,
mo­je myśli są przy niej ta­kie mgliste,
czu­je wte­dy duszy blask widzac dar,
uwodzi­ciel­ski jej oczu czar,
kiedy ser­ce złote,
na­pot­ka inne [...] — czytaj całość

fraszka
zebrała 4 fiszki • 25 września 2013, 21:56

mężczyźni są jak książka na­pisa­na po chińsku czy­tasz ją i niero­zumiesz o co chodzi, na­tomiast ko­biety są jak książka w której każda stro­na jest na­pisa­na w in­nym języku 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 maja 2012, 14:42

póki myśl żyje ,nadzieja nie umiera 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 maja 2012, 11:09

Cier­pli­wość jest cnotą, zaś cno­ta za­pom­nianym karbem 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 kwietnia 2012, 00:34

Ob­sza­ry dziewicze niez­ba­dane przez człowieka, są zaw­sze naj­bar­dziej pożadane 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 kwietnia 2012, 10:39

Niektórzy łat­wo znaj­dują brzy­dote w pięknie, dla­tego zna­leźć dla nich w brzy­docie piek­no jest jest ta­kie trudne 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 marca 2012, 13:50

Bo w życiu idziemy dro­ga, w której nie tyl­ko zna­ki kierują nas pod­czas podróży 

myśl
zebrała 6 fiszek • 19 marca 2012, 10:15
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

10 października 2015, 23:07nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Bądz zaw­sze Sobą, a [...]

10 października 2015, 20:30Cherri do­dał no­wy tek­st Bądz zaw­sze Sobą, a [...]